dPasjonaci środowiska z ENERIS

Czy firma, która na co dzień zajmuje się usługami na rzecz czystego środowiska, powinna podejmować dodatkowe działania budujące świadomość ekologiczną w swoim otoczeniu? Specjaliści zajmujący się PR i marketingiem nie będą mieli co do tego wątpliwości, ale praktyka jest inna. Wiele podmiotów tego typu ogranicza swoje działania do opracowania książeczek edukacyjnych dla dzieci. Tymczasem jako znawcy problematyki środowiskowej firmy te mogą wiele uczynić w obszarze kształtowania ekologicznej świadomości społecznej. Nowe standardy w tym obszarze zdecydowanie wyznacza Grupa ENERIS, która inicjuje wiele niesztampowych działań włączając w nie swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Koalicja 7 frakcji

Ileż to razy zastanawiałam się, w jaki sposób posegregować opady, szczególnie te złożone z kilku materiałów np. notes papierowo-filcowy czy opakowania papierowo-plastikowe. Na większości opakowań są umieszczone różne symbole, najczęściej oznaczające rodzaj materiału i możliwość poddania recyklingowi czyli w sumie raczej nic nie znaczące informacje dla klienta. Wielu z nas nie ma już bowiem wątpliwości co do konieczności segregowania odpadów, natomiast często zadaje pytanie, jak z danym materiałem postąpić, aby był dobrze przygotowany do recyklingu i wrzucony do właściwego pojemnika.

Coraz większym problemem staje się bowiem jakość odpadów poddawanych segregacji. W branży gospodarki odpadami, zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich pytanie o to, jak poprawić jakość zbieranego surowca, to jedna z większych trosk. Dalszy wzrost poziomów recyklingu będzie możliwy właśnie poprzez poprawę jakości zbieranych odpadów.

Patrząc przez pryzmat tego problemu projekt „Koalicja 7 frakcji” zainicjowany przez  ENERIS i CSR Consulting jest bardzo dobrym pomysłem, który daje szansę na poprawę segregacji jakościowej. Idea jest genialna w swojej prostocie i opiera się na ułatwieniu konsumentowi segregacji. Chodzi o opracowanie systemu piktogramów dla 7 typów odpadów: papieru, plastiku i metalu, szkła, bioodpadów, odpadów zmieszanych, elektroodpadów oraz tych, które są przeznaczone na gratowiska (PSZOK-i). Piktogramy będą składały się z 3 części pokazujących: element opakowania, którego dotyczy oznakowanie, sposób przygotowania do segregacji (np. konieczność mycia) oraz pojemnik, do którego należy wrzucić odpad. Odpowiednie oznaczenia zostaną przygotowane również na opakowania wielomateriałowe.

„Celem tego działania jest maksymalne uproszczenie segregacji dla klienta – mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy ENERIS – Chcemy, aby klient nie musiał się zastanawiać, co zrobić z danym odpadem i postrzegamy to jako szansę na poprawę jakości pozyskiwanych surowców”.

Dobry pomysł może jednak w praktyce spotkać poważne problemy na drodze do realizacji. Jej efektywność zdecydowanie zależy od wykorzystania systemu przez producentów, recyklerów i inne podmioty. Aby zwiększyć szansę na szerokie wdrożenie ENERIS i CSR Consulting zaprosił do współpracy firmy z różnych branż, nawet tak „odległych” jak sektor bankowy. „Każdy z nas ma do czynienia z różnymi grupami interesariuszy, które mogą być zainteresowane tym projektem, a dzięki temu zwiększymy skalę działania – przekonuje M. Sułek-Domańska – Część koalicjantów takich jak producenci będzie działać poprzez wdrożenie piktogramów na produkty i opakowania, część będzie edukować posługując się bardzo praktyczną, wspólnie wypracowaną wiedzą”.

Póki co koalicję tworzy kilkanaście podmiotów, jednak jest to ciało zdecydowanie otwarte na kolejne podmioty, i to zarówno z kręgu biznesu, jak i np. organizacji pozarządowych. Oficjalna odsłona projektu i zaproszenie do współpracy ma nastąpić w momencie, gdy zostanie opracowany cały system piktogramów, który będzie gotowy do wykorzystania w maju 2018 roku. Moja rozmówczyni wspomina o tym, że byłoby doskonale, gdyby system udało się spopularyzować w gminach. Taki krok niewątpliwie miałby szansę przyczynić się do ujednolicenia systemu gospodarki opadami. „Chcemy, aby do 2030 roku mieszkańcy polskich gmin mieli kompletną wiedzę na temat prawidłowej, dobrej jakościowo segregacji” – mówi M. Sułek-Domańska – Wierzymy, że to się uda, ponieważ w naszej koalicji kierujemy się takimi wartościami: jak partnerstwo, odpowiedzialność za stan wiedzy klienta oraz efektywność działania”.

Segreguję = nie widzę przeszkód

ENERIS przekonał mnie także do siebie przez projekt, który osobiście jest mi bliski. Lubię firmy, które twórczo reagują na realne problemy swoich klientów. „Segreguję – nie widzę przeszkód” to akcja, której celem jest wsparcie osób niedowidzących lub niewidomych w segregowaniu odpadów.

W jaki sposób mam segregować odpady, skoro przez swoją niepełnosprawność nie mogę odróżnić kolorów pojemników ani przeczytać napisów na nich? – brzmiało pytanie, które stało się impulsem do stworzenia specjalnych naklejek z wypukłymi piktogramami dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy opracowaniu naklejek brali udział przedstawiciele organizacji z niepełnosprawnością wzroku m.in. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Do tej pory po kilku miesiącach trwania akcji rozdano 2 500 naklejek w 40 miastach Polski. Potencjał wzrostu jest jednak bardzo duży, bo okazuje się, że aż 5% Polaków ma poważne problemy ze wzrokiem. ENERIS wysyła naklejki całkowicie bezpłatnie, ponosząc również koszty wysyłki,  wszystkim, którzy chcą pomóc segregować odpady osobom niedowidzącym.

Strażnicy planety

Wszyscy wiemy, jak potocznie mówi się o pracownikach firm odbierających odpady. Oni sami skarżą się często na złe traktowanie i obrażanie przez ludzi w trakcie wykonywania swojej pracy. Pamiętam, jak pracując w grupie SUEZ jeden z gości zwiedzających powstającą instalację opowiedział anegdotę, jak to nauczył wnuczka, iż pracownicy firm odpadowych to nie „śmieciarze”, ale ekolodzy! Mądrość dziadka będzie potrafił docenić każdy, kto wie, jak ważną role mają do spełnienia pracownicy firm komunalnych. Bez ich pracy dosłownie utonęlibyśmy w śmieciach. Niemal 136 tys. pracowników rocznie odbiera 11,6 mln ton odpadów, ok. 300 kg od każdego Polaka. Niestety wiele danych wskazuje na to, że wraz ze wzrostem konsumpcji w Polsce, odpadów będzie przybywać. Z drugiej strony biorąc pod uwagę trudne warunki pracy pracowników firm komunalnych, o chętnych do jej wykonywania łatwo nie będzie.

W jaki sposób ENERIS zaangażował się w ten temat? Wysłuchał swoich pracowników, nazwał ich dumnie „strażnikami planety” i przygotował wystawę fotograficzną poświęconą ich trudnej pracy i ważnej roli. Akcja miała swoją pierwszą odsłonę w 2016 roku, a pod koniec 2017 roku fotografie trafiły do Sejmu w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Po opuszczeniu sejmu objeżdżają inne miasta Polski, budując świadomość ludzi na temat tej ważnej grupy zawodowej. Fotografie obrazujące ten artykuł pochodzą właśnie z tej wystawy.

 

Wszystkie te akcje powodują, że hasło firmy „W ENERIS wszystko zaczyna się od celu, którym jest ochrona środowiska w Polsce” brzmi  wiarygodnie.  Brawo ENERIS i jego Zespół! Mocno trzymam kciuki za powodzenie Koalicji 7 frakcji i innych Waszych działań.

A jak Wam podobają się projekty firmy ENERIS?